پایگاه اینترنتی هیئت بیت المهدی (عج)

درباره بیانیه ارزش‌ها سازمان‌ها و مجموعه‌های کاری، درست مانند انسان‌ها دارای شخصیت و هویت هستند. همان‌طور که آدم‌ها بر اساس باورها و ارزش‌های‌شان زندگی می‌کنند،‌ سازمان‌ها نیز خواه ناخواه تحت تاثیر «ارزش‌های مشترک» افراد به چرخش در می‌آیند. ارزش‌های سازمانی ممکن است برآمده از باورهای مادی باشد و ممکن است دغدغه‌های انسانی را مدنظر قرار دهد و در نهایت ممکن است مثل سازمان (نهاد تولیت) مسجد مقدس جمکران،‌ این ارزش‌ها درآمیخته با باورهایی متعالی و از جنس باورها و اعتقادات ناب شیعه باشد. اهمیت «بیانیه ارزش» در سازمان‌ها این است که روح حاکم بر کلیه فعالیت‌های حال و آینده آن سازمان را روشن می‌سازد..

امورات خیریه

۱۴۰۲/۰۳/۲۳

استادعباسی ولدی | رمز عملیات _ مهسا امینی

#کلیپ_تصویری #رمز_عملیات(میم.الف) آماری بسیار عجیب و حیرت آور آمادگی دشمن و جولان اونها در فضای مجازی ️نباید ساده به قضیه نگاه کنیم️ استاد #محسن_عباسی_ولدی حتماً تا آخر ببینید وبه صورت گسترده نشر بدید  بیشتر بخوانید...

۱۴۰۲/۰۳/۲۴

کرامت بچه هارو حفظ کنید _ استاد عباسی ولدی

کرامت بچه هارو حفظ کنید اغتشاشات بیت المهدی  بیشتر بخوانید...

۱۴۰۲/۰۵/۱۸

وصیت نامه شهید بابایی

وصیت نامه شهید بابایی  بیشتر بخوانید...

۱۴۰۲/۰۵/۱۸

وصیت نامه شهید سعید مسلمی

وصیت نامه شهید سعید مسلمی  بیشتر بخوانید...

۱۴۰۲/۰۵/۱۸

وصیت نامه شهید محمد زهره وند

وصیت نامه شهید محمد زهره وند  بیشتر بخوانید...

۱۴۰۲/۰۵/۱۸

وصیت نامه شهید حمیدرضا انصاری

وصیت نامه شهید حمیدرضا انصاری  بیشتر بخوانید...

۱۴۰۲/۰۳/۲۳

استادعباسی ولدی | رمز عملیات _ مهسا امینی

#کلیپ_تصویری #رمز_عملیات(میم.الف) آماری بسیار عجیب و حیرت آور آمادگی دشمن و جولان اونها در فضای مجازی ️نباید ساده به قضیه نگاه کنیم️ استاد #محسن_عباسی_ولدی حتماً تا آخر ببینید وبه صورت گسترده نشر بدید  بیشتر بخوانید...

۱۴۰۲/۰۳/۲۴

کرامت بچه هارو حفظ کنید _ استاد عباسی ولدی

کرامت بچه هارو حفظ کنید اغتشاشات بیت المهدی  بیشتر بخوانید...

۱۴۰۲/۰۵/۱۸

وصیت نامه شهید بابایی

وصیت نامه شهید بابایی  بیشتر بخوانید...

۱۴۰۲/۰۵/۱۸

وصیت نامه شهید سعید مسلمی

وصیت نامه شهید سعید مسلمی  بیشتر بخوانید...

۱۴۰۲/۰۵/۱۸

وصیت نامه شهید حمیدرضا انصاری

وصیت نامه شهید حمیدرضا انصاری  بیشتر بخوانید...

۱۴۰۲/۰۵/۱۸

وصیت نامه شهید محمد زهره وند

وصیت نامه شهید محمد زهره وند  بیشتر بخوانید...


مشاهده کامل امورات خیریه

در یک نگاه

فروشگاه محیای حیا

فروشگاه محیای حیا

 

هیات بیت المهدی(عج)

دعای ندبه

دعای ندبه

 

هیات بیت المهدی(عج)

سخنرانی

سخنرانی

 

سخنرانی های مهم و کلیپ های تصویری هیئت بیت المهدی(عج)

روضه و مداحی

روضه و مداحی

 

جدیدترین کلیپ های مداحی و روضه هیئت بیت المهدی(عج)

مراسمات

مراسمات

 

اطلاعیه جدیدترین مراسمات هیئت بیت المهدی(عج)

اصوات

اصوات

 

جدیدترین صوت های سخنرانی و مداحی ها ی هیئت بیت المهدی(عج)