پایگاه اینترنتی هیئت بیت المهدی (عج)

درباره بیانیه ارزش‌ها سازمان‌ها و مجموعه‌های کاری، درست مانند انسان‌ها دارای شخصیت و هویت هستند. همان‌طور که آدم‌ها بر اساس باورها و ارزش‌های‌شان زندگی می‌کنند،‌ سازمان‌ها نیز خواه ناخواه تحت تاثیر «ارزش‌های مشترک» افراد به چرخش در می‌آیند. ارزش‌های سازمانی ممکن است برآمده از باورهای مادی باشد و ممکن است دغدغه‌های انسانی را مدنظر قرار دهد و در نهایت ممکن است مثل سازمان (نهاد تولیت) مسجد مقدس جمکران،‌ این ارزش‌ها درآمیخته با باورهایی متعالی و از جنس باورها و اعتقادات ناب شیعه باشد. اهمیت «بیانیه ارزش» در سازمان‌ها این است که روح حاکم بر کلیه فعالیت‌های حال و آینده آن سازمان را روشن می‌سازد..

در یک نگاه

فروشگاه محیای حیا

فروشگاه محیای حیا

 

هیات بیت المهدی(عج)

دعای ندبه

دعای ندبه

 

هیات بیت المهدی(عج)

عزاداری

عزاداری

 

هیات بیت المهدی(عج)

جشن ها

جشن ها

 

هیات بیت المهدی(عج)

عضویت در جلسات خانواده مهدوی

عضویت در جلسات خانواده مهدوی

 

هیات بیت المهدی(عج)

ثبت نام  اعتکاف

ثبت نام اعتکاف

 

هیات بیت المهدی(عج)