برای ارتباط با خادمین بیت المهدی میتوانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

مرکزی-اراک،خیابان حصار،مسجدسیدالشهدا

09183485595

09183936243

فرم تماس با ما